Bewust Holistisch - Praktijk voor natuurlijke geneeswijzen

 

BIORESONANTIE


De therapie van de toekomst:

Bioresonantie therapie (BRT) is een geneeswijze die stelt dat elk orgaan een specifieke trillingsfrequentie van elektromagnetische aard heeft volgens de nieuwste ontwikkelingen en inzichten uit de biofysica. Bij ziekte of onbalans in het lichaam kan die trilling verstoord zijn. Deze verstoring(en) kunnen met een bioresonantie-apparaat worden vastgesteld. Afhankelijk van de richting van bioresonantie kan een verstoring hersteld worden, bijvoorbeeld door specifieke trillingen toe te dienen die tegengesteld zijn aan de schadelijke trillingen. In de diagnosestelling kan middels bioresonantie in veel gevallen de werkelijke en vaak verborgen oorzaken van klachten en/of ziekte ontdekt worden.

Elke celsoort in ons lichaam heeft een unieke elektromagnetische trillingsfrequentie welke geproduceerd wordt door de biochemische samenstelling, atomaire structuur van de celwand- en kern. Bioresonantie maakt onder andere gebruik van deze elektromagnetische trillingen van de cliënt zelf. Deze zwakke elektromagnetische signalen die in en om ons lichaam aanwezig zijn kunnen met behulp van elektrodes worden opgevangen. Deze elektrodes worden middels een kabel aangesloten op het bioresonantie apparaat. In het apparaat worden de harmonische- en disharmonische trillingen van elkaar gescheiden. Harmonische worden beschouwd als gezondheidsbevorderend, disharmonisch als schadelijk. Middels bioresonantie kunnen de harmonieuze trillingsfrequenties teruggegeven worden aan het lichaam op de plaats waar een disharmonie aanwezig is. Door deze volledig pijnloze behandelmethode wordt het zelfherstellend vermogen van het lichaam geactiveerd en wordt herstel van schade in gang gezet. Inmiddels is wetenschappelijk vastgesteld dat DNA zich kan gedragen als een opgerolde antenne die gevoelig is voor laagfrequente elektromagnetische velden. Hier maakt bioresonantie gebruik van.

Wat kun je met bioresonantie behandelen?

Tegenwoordig worden wij steeds meer blootgesteld aan belastende invloeden. Zo zijn er chemische toevoegingen in onze voeding en dranken. Denk ook aan de straling van mobiele telefoons, zendmasten en computers met draadloze netwerken. Ook komen ontelbare chemische substanties terecht in het milieu via bouwmaterialen en de land- en tuinbouw. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de chemische ingrediënten van medicijnen uit de mens- en dierengeneeskunde. Sommige van deze substanties bereiken inmiddels het grond- en drinkwater. Vroeg of laat is er de druppel die de emmer doet overlopen. Dit tekent zich af in de vorm van aandoeningen varierend van vage klachten of depressiviteit tot chronische vermoeidheid en ernstige lichamelijke klachten.


Hoge en chronische belasting kunnen het zelfherstellend vermogen van het lichaam overbelasten. Het menselijk lichaam bevat een groot zelfgenezend vermogen. Het lichaam bezit een ingenieus regulatiesysteem, waardoor het lichaam in staat is lichaamsvreemde stoffen naar buiten te werken. Wanneer er echter sprake is van een langdurige, hoge belasting kan het zijn dat het regulatiesysteeem te kort schiet of zelfs het eigen zelfgenezend vermogen geheel blokkeert. De gevonden belastingen kunnen worden behandeld met een passend frequentiespectrum. Tijdens de therapie worden verstorende lichaamseigen patronen door bioresonantie omgezet tot harmonieuze, therapeutische signalen, die vervolgens via elektroden aan de client worden teruggegeven. De lichaamseigen regulatie kan door de bioresonantie methode effectief gestimuleerd worden. Zo worden belastende frequentiepatronen gereduceerd en kunnen onderliggende oorzaken van ziekten door het regulatiesysteem van het lichaam geëlimineerd worden. Opgeslagen belastende stoffen worden vrijgemaakt en uitgescheiden door de uitscheidingsorganen. Het zelfgenezend vermogen wordt weer hersteld.

Bioresonantie-therapie is zeer effectief als het gaat om het behandelen van acute (bijvoorbeeld hooikoorts) en chronische allergieën. Ook aandoeningen van de interne organen zoals maag, darm, lever en gal zijn goed te behandelen.
Tevens is deze vorm van therapie effectief bij huidklachten, longaandoeningen, pijnklachten (bijvoorbeeld migraine), problemen met weerstand, chronische vermoeidheid, reumatische klachten, K.N.O. problemen, kinderziekten, de gevolgen van inentingen, sportletsels, blessures of het opheffen van energetische blokkaden. Bovendien kan de bioresonantie-therapie effectief worden ingezet bij afvallen, stoppen met roken of andere verslavingen.

Demonstratievideo

De onderstaande film, gemaakt door Rayonex geeft in iets meer dan 15 minuten een mooi inzicht in wat bioresonantie inhoudt en voor u kan betekenen:hieronder een korte opsomming van de vele mogelijke behandelmethoden

 • Allergieën (hooikoorts, koemelk, etc)
 • Darmklachten (obstipatie, diarree, coeliakie, crohn, colitis ulcerosa, pds, etc)
 • Hoofdpijnklachten/migraine
 • Gewrichtsklachten
 • Luchtwegaandoeningen
 • Hart- en vaatziekten
 • Buikklachten
 • Huidaandoeningen (eczeem, psoriasis, etc)
 • Problemen met de weerstand
 • (Chronische) vermoeidheid
 • Ontgiften van het lichaam
 • Stoppen met rokenMAAK EEN AFSPRAAK