Bewust Holistisch - Praktijk voor natuurlijke geneeswijzen

 

HOLISTISCH-ENERGETISCH

Stress, de meeste mensen hebben hier wel eens mee te maken. Maar waar ligt de grens tussen gezonde stress en de stress die er uiteindelijk voor zorgt dat we er zelfs ziek van kunnen worden.

Een bepaalde mate van stress voor korte duur kan heel gezond zijn en houdt ons alert wanneer dat nodig is. Maar wat als de denkbeeldige emmer begint over te stromen? Als we hier te lang mee rond blijven lopen kan dit ontaarden in overspannenheidsklachten en uiteindelijk belanden we in een burn-out.

Holistisch-energetische therapie is er op gericht om te achterhalen waar de werkelijke oorzaak van de stressfactoren zit, om deze vervolgens vanaf de kern aan te pakken. Holistisch-energetische therapie is gericht op het ontdekken waar de kern van de stress zit en deze op te lossen met behulp van wetenschappelijk bewezen meditatieve- en Mindfulness Based Stress Relief (MBSR) therapievormen. Naast het terugvinden van de innerlijke rust geeft deze therapievorm ook handvatten mee aan de cliënt om stress die eventueel de kop op steekt in een vroeg stadium te herkennen bij jezelf en er op in te grijpen om dit ook weer los te kunnen laten.

Om tot de kern van ‘het probleem’ te komen maak ik gebruik van verschillende energetische technieken, hieronder kun je lezen wat dat inhoudt.

Healing:

Healing is het kanaliseren van genezende energie. Via je handen en door middel van geestkracht kun je die energie laten doorstromen naar een ander. Via een healing kan ik de aura, de chakra's, energiekanalen, emoties & lichaamsdelen behandelen waarbij geblokkeerde energieën weer kunnen gaan stromen. Dit leidt tot een positieve beïnvloeding van het systeem waarbij ziekte, psychische en lichamelijke klachten volledige aandacht krijgen.

Reading:
Reading is het ontvangen en duiden van kleuren en beelden in de aura en chakra's van een ander. Via dit lezen kunnen patronen en situaties beter begrepen worden. Het omschrijven van waargenomen energieën heeft doorgaans een hoge transformerende betekenis en biedt inzicht en het hoe en waarom we ons bevinden in de situaties in ons leven. Het verkrijgen van deze informatie helpt mij tevens om een compleet inzicht te krijgen in het ontstaansmechanisme van een fysiek ziektebeeld of een ziektebeeld van psychosociale aard.

Leading:
Zoals bij de Healing de handchakra's en bij de Reading het zesde chakra als basis genomen wordt, zo gebruik ik bij Leading het hartchakra als werkvloer. Leading gaat uit van de eenheid van alles. "Goed" en "Kwaad" krijgen in het licht van Leading een geheel nieuw perspectief. Deze techniek is gericht op de verbinding met maatschappelijke ontwikkelingen en jouw rol in deze wereld.

Vaak wordt deze therapievorm  bij individuen toegepast om antwoorden te verkrijgen op levensvragen waar men mee loopt te worstelen. Ook weer door een combinatie van healing en reading zullen de antwoorden gevonden kunnen worden. Dit heeft een enorme transformerende werking waardoor zingeving in het leven zal ontstaan.

Deze techniek pas ik ook toe bij bedrijven en organisaties waar de ambitie om te groeien ruimschoots aanwezig is, maar toch is er iets waar de vinger niet op gelegd kan worden, maar de groei stagneert, het personeel lijkt groei haast tegen te werken en de motivatie zakt in. Door middel van leading technieken worden alle lagen van de organisatie bekeken vanuit een hoger perspectief. Door interviews te houden met medewerkers van alle lagen van de organisatie worden de knelpunten snel helder. Doordat de beeldvorming over de organisatie over alle gelaagdheden heen inzichtelijk wordt kan middels maatwerk aan dit beeld gewerkt worden. Ligt het aan verantwoordelijkheidsgevoel, betrokkenheid bij de organisatie of complexere knelpunten? Door helderheid te krijgen over al deze aspecten kan een plan van aanpak gemaakt worden om iedereen onderdeel te maken van wat de organisatie is. Een mooie definitie hiervoor is organisch leiderschap tonen.

MAAK EEN AFSPRAAK